Śląsko-Małopolski OSG

PSG w Zakopanem

 

 Placówka Straży Granicznej w Zakopanem
Al. Przewodników Tatrzańskich 3, 34-500 Zakopane

Komendant – mjr SG Jerzy Łukasik

tel.: (18) 202 25 00, fax: (18) 202 25 05
e-mail: sdo.zakopane@strazgraniczna.pl

PSG Zakopane

 

W 1991 roku w Zakopanem powstała jednostka Straży Granicznej, która do 2005 roku nosiła nazwę Granicznej Placówki Kontrolnej w Zakopanem. Po zmianach strukturalnych i organizacyjnych nazwę zmieniono na – Placówka Straży Granicznej w Zakopanem. Obiekt w Zakopanem został poddany gruntownej modernizacji w latach 2007-2010. Placówka administruje odcinkiem granicy państwowej od znaku granicznego II/66 do znaku granicznego III/90. Istotnym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie placówki jest fakt, że większość jej terytorialnego zasięgu działania znajduje się w obszarze atrakcyjnym turystycznie, co powoduje masowy napływ osób, w tym również cudzoziemców z państw trzecich. Główne szlaki komunikacyjne przecinające rejon służbowego działania: droga krajowa nr 7 prowadząca do byłego przejścia granicznego w Chyżnem, droga krajowa nr 49 oraz wojewódzkie 957, 960, 961, 964, 969, 966, 967.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Zakopanem obejmuje:

5 powiatów:

    • limanowski,
    • myślenicki,
    • nowotarski,
    • suski,
    • tatrzański.

Zasięg terytorialny PSG w Zakopanem