Śląsko-Małopolski OSG

Polsko – czeskie spotkanie w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego

12W dniu 22 października, w siedzibie Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, odbyło się w spotkanie w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego.

 Na spotkaniu stronę czeską reprezentował plk. Mgr. Daniel Bajgar – Pełnomocnik Graniczny RC województwa Morawskośląskiego oraz plk. Mgr. Petr Kubját – Pełnomocnik Graniczny RC województwa Ołomunieckiego. Ze strony Śląsko-Małopolskiego Oddziału oprócz Komendanta płk. SG Jacka Gartmana, w spotkaniu uczestniczył jego zastępca mjr SG Dariusz Bukowski oraz naczelnicy wydziałów: Granicznego, do Spraw Cudzoziemców oraz Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Nielegalna praca, wyłudzone wizy i 6 decyzji zobowiązujących do powrotu

x8 cudzoziemców naruszających obowiązujące w Polsce przepisy, to efekt działań funkcjonariuszy Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich dwóch dni.

 W wyniku przeprowadzonej w Krakowie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców zatrzymano trzech obywateli Ukrainy. Mężczyźni pracowali na terytorium RP nie posiadając dokumentów pozwalających im na legalne wykonywanie pracy. W związku z powyższym wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Medal Pamiątkowy 95-lecia Inspekcji Pracy dla Komendanta Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej

215 października w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się uroczysta gala związana z obchodami 95-lecia Inspekcji Pracy w Polsce.

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich, służb mundurowych, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy i organizacji pracodawców.
Gościem honorowym była Małgorzata Kwiatkowska – zastępca Głównego Inspektora Pracy, która wraz z okręgowym Inspektorem Pracy Beatą Marynowską wręczała partnerom społecznym Inspekcji Pracy medale pamiątkowe.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Polsko – czeska grupa dzieci z wizytą w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej

1Uczniowie ze szkół podstawowych z Kobyli i czeskiego Komarova odwiedzili Śląsko-Małopolski Oddział SG

Wizyta w Raciborzu jest częścią projektu współpracy transgranicznej pt. „112 bezpieczeństwo bez granic”. Obie szkoły, z Czech i Polski, realizują ten projekt w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Odwiedziny w ŚMOSG były okazją do przybliżenia dzieciom służby w Straży Granicznej, zapoznania ich z historią formacji i omówienia przepisów związanych z przekraczaniem granic.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

11 cudzoziemców naruszyło przepisy

01W miniony weekend funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 11 cudzoziemców naruszających przepisy.

Sześciu cudzoziemców zatrzymanych zostało w trakcie kontroli legalności pobytu, prowadzonych na terenie województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego. W Prószkowie, Przysieczy, Jasienicy, Woli Rzędzińskiej i Pyrzowicach zatrzymano czterech obywateli Ukrainy, obywatela Libii i Gruzji. Czworo z kontrolowanych cudzoziemców wykorzystywało swoje wizy niezgodnie z przeznaczeniem, natomiast dwóch pozostałych przeterminowało swój pobyt na terytorium RP.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

II Zawody Taktyczno – Strzeleckie Wydziałów Zabezpieczenia Działań

1W dniach 15-16 października w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu odbyły się II Zawody Taktyczno – Strzeleckie Wydziałów Zabezpieczenia Działań Oddziałów Straży Granicznej

Startujący w zawodach funkcjonariusz Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Kraków – Balice zajął I miejsce w klasyfikacji indywidualnej (udział brało 21 zawodników), natomiast w klasyfikacji drużynowej zespół z PSG Kraków-Balice zajął IV miejsce.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Kontrola na targowisku w Grodkowie

7W dniu wczorajszym Straż Graniczna, wspólnie z Urzędem Celnym, Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Policją, przeprowadziła kontrolę legalności prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na targowisku w Grodkowie.

W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono sześciu cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy. Wśród ujawnionych osób było trzech Bułgarów, dwóch Słowaków i obywatel Rumunii. Prowadzący handel obywatele Bułgarii i Rumunii nie dopełnili istniejącego na terytorium RP obowiązku wpisania swej działalności do ewidencji, a tym samym nie ponosili żadnych obciążeń finansowych wynikających z prowadzenia tej działalności.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Uroczystości upamiętniające 800-lecie śmierci Księcia Mieszka IV Laskonogiego

116 października w Katedrze Wawelskiej odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca 800-lecie śmierci Księcia Mieszka IV Laskonogiego, władcy raciborskiego i krakowskiego.

Na uroczystościach Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej reprezentował Zastępca Komendanta Oddziału płk SG Marek Głuszczak wraz z pocztem sztandarowym. We mszy, sprawowanej przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza, wzięli również udział m.in. Starosta Raciborski Adam Hajduk, poseł Henryk Siedlaczek, raciborscy komendanci Policji i Straży Pożarnej oraz władze samorządowe i organizacje społeczne z Raciborza i okolic.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Polacy poszukiwani listami gończymi, nielegalna praca i unieważnione wizy

114 października Straż Graniczna zatrzymała 3 cudzoziemców i 2 obywateli Polski.

Na lotnisku w Krakowie – Balicach do odprawy granicznej zgłosił się obywatel RP, który chciał wylecieć do Anglii. Funkcjonariusze Straży Granicznej dokonując sprawdzeń w dostępnych bazach danych ustalili, iż osoba ta poszukiwana jest przez Policję listem gończym za jazdę pod wpływem alkoholu. Także listem gończym poszukiwany był drugi Polak, który chwilę później przyleciał samolotem z Anglii. On natomiast podejrzewany był o udział w bójce. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przekazani Policji.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa na wspólnym szkoleniu

113 października na terenie lotniska Katowice – Pyrzowice odbyło się szkolenie z zakresu zatrzymywania i obezwładniania agresywnych pasażerów samolotów.
W szkoleniu brali udział funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Katowice – Pyrzowice oraz żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy. Tematem szkolenia było zatrzymywanie i obezwładnianie agresywnych pasażerów na pokładzie statku powietrznego.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »