Śląsko-Małopolski OSG

Odprawa roczna pionu do spraw cudzoziemców w ŚMOSG

1W dniach 29-30 stycznia w komendzie Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się odprawa roczna pionu do spraw cudzoziemców.

Odprawę rozpoczął Komendant Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jacek Gartman, który przywitał uczestników oraz podziękował im za efektywne działania i wyniki osiągnięte przez pion w 2014 roku.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Agresywny Brytyjczyk na pokładzie samolotu

1Dzisiejszej nocy funkcjonariusze PSG w Krakowie – Balicach po przylocie samolotu z Liverpoolu zatrzymali awanturującego się obywatela Wielkiej Brytanii.

Służba dyżurna Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach uzyskała informacje o zgłoszeniu przez pilota samolotu problemów z awanturującym się pasażerem. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, był agresywny w stosunku do innych pasażerów oraz ignorował polecenia dowódcy statku związane z zachowaniem porządku na pokładzie.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Nowi funkcjonariusze w ŚMOSG

230 stycznia dwudziestu nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło w Komendzie Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej uroczyste ślubowanie

Ślubowanie, w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej oraz rodzin nowych funkcjonariuszy odebrał płk SG Jacek Gartman Komendant Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej.
Błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielili Kapelani ŚMOSG ppłk SG Andrzej Gut oraz ppłk SG Kornel Undas.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Przekazanie cudzoziemców w ramach Dublin III

528 stycznia w Zwardoniu strona austriacka przekazała funkcjonariuszom PSG w Bielsku – Białej 25 cudzoziemców w ramach rozporządzenia Dublin III.

Wśród przekazanych cudzoziemców było osiemnastu Rosjan narodowości czeczeńskiej oraz siedmiu obywateli Ukrainy. Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy próbowali uzyskać w Austrii status uchodźcy, lecz część z nich to osoby, które już wcześniej starały się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Obcokrajowcy zostali przyjęci przez Straż Graniczną zgodnie z rozporządzeniem unijnym Dublin III, w myśl którego cudzoziemcy zostają przekazani do kraju, w którym złożyli pierwszy wniosek o nadanie statusu uchodźcy.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

5 cudzoziemców naruszających przepisy, 3 Polaków poszukiwanych listami gończymi i nielegalne papierosy

1W ciągu ostatnich dwóch dni funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 5 cudzoziemców, 3 Polaków i papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Cudzoziemcy naruszyli obowiązujące w naszym kraju przepisy, natomiast obywatele Polski byli poszukiwani listami gończymi.

Kontrole legalności pobytu, przeprowadzone w Łagiewnikach Wielkich i Przysieczy, doprowadziły do zatrzymania dwóch obywateli Ukrainy.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Historyczne zdjęcia Straży Granicznej II RP z lat 1928 – 1939

1Zdjęcia Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej II RP znajdą swoje honorowe miejsce w Sali Tradycji Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej

Ten bezcenny materiał historyczny, który znajdzie swoje honorowe miejsce w Sali Tradycji Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej przekazał Straży Granicznej pułkownik rezerwy SG Bogdan Pawłowski.

Część zdjęć pochodzi z prywatnych zbiorów rodziny strażnika SG II RP pana Andrzeja Hołdysa. Zdjęcia zostały zeskanowane z oryginalnych odbitek fotograficznych z tamtej epoki i nie były poddane obróbce cyfrowej. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane w latach 20 i 30-tych XX wieku.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Szkolenie dla Policji z ustawy o cudzoziemcach

2Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej rozpoczął serię szkoleń dla funkcjonariuszy Policji z województwa śląskiego, dotyczących przepisów ustawy o cudzoziemcach.

Szkolenia, których inicjatorem jest ŚMOSG, mają objąć około ośmiuset funkcjonariuszy Śląskiej Policji. Zajęcia prowadzone będą przez funkcjonariuszy SG z komendy Oddziału oraz placówek Straży Granicznej z Bielska – Białej, Rudy Śląskiej i Katowic – Pyrzowic.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Straż Graniczna z wizytą na harcerskim zimowisku

122 stycznia funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Opolu gościli z wizytą na zimowisku zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Głubczycach w ramach „Harcerskiej Akcji Zimowej 2015”.

Przebywająca na zimowisku młodzież miała okazję dowiedzieć się jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza Straży Granicznej. Dużym zainteresowaniem cieszył się prezentowany sprzęt służbowy i umundurowanie, wykorzystywane przez funkcjonariuszy podczas wykonywania zadań służbowych.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Hindusi bez dokumentów, poszukiwany Seat i Syryjczyk ze sfałszowaną kartą pobytu

1W miniony weekend funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili dwóch Hindusów, Syryjczyka i poszukiwany samochód.

23 stycznia w Pszczynie, w pociągu relacji Gdynia – Wiedeń, zatrzymano dwoje obywateli Indii, którzy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. W toku dalszych czynności ustalono, iż dokumenty cudzoziemców znajdują się w Katowicach, w hotelu w którym zamieszkali podczas pobytu w Polsce. Osoby pouczono o zasadach przekraczania granic państw Schengen oraz pobytu na terytorium RP, a następnie zwolniono.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

90 urodziny Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych

0224 stycznia płk mgr inż. Julian Zięba Przewodniczący Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Krakowie obchodził 90 urodziny

Na jubileusz została zaproszona Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach ppłk SG Katarzyna Jurkowska. W imieniu wszystkich funkcjonariuszy przekazała na ręce szacownego Jubilata serdeczne życzenia 200 lat w zdrowiu i dalszej aktywności. Wśród prezentów znalazł się kalendarz ze zdjęciami funkcjonariuszy SG oraz wyjątkowy album Orkiestry Reprezentacyjnej SG, której Jubilat jest ogromnym wielbicielem.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »